Синдром CHARGE (синдром Холла-Хітнера)

СИНДРОМ CHARGE (СИНДРОМ ХОЛЛА-ХІТНЕРА):

медико-генетичне консультування

доц. Ластівка І.В.

 

Синдром CHARGE (MIM №214800) – аутотосомно-домінантне захворювання з численними вродженими вадами розвитку (ВВР), які викликані у більшості хворих мутаціями в гені CHD7, що розташований в 8q12 та  кодує хромодомен-вміщуючий ДНК-зв`язуючий білок з хеліказною активністю. Вважається, що такі білки приймають активну участь в ранньому ембріональному розвитку, впливаючи на структуру хроматина та регуляцію експресії генів.  У пацієнтів із синдромом CHARGE виявлені гетерозиготні нонсенс- та місенс-мутації в ген CHD7, а також делеції ділянки 8q12, які захоплюють ген та доводять, що хвороба викликає гаплонедостатність гена. Іноді в основі хвороби можуть бути мутації в інших локусах. З відкриттям мутацій в гені CHD7 при синдромі CHARGE захворювання віднесли до дисморфіологічних синдромів, т.т. характерним наборам причинно-зв`язаних аномалій. Це – найбільш часта причина вродженої глухоти та сліпоти. Поширеність при народженні – 1:3000-12000.

Акронім "CHARGE" (англ.) був даний наступному поєднанню вроджених вад розвитку: С - колобоми; Н - вроджені вади серця; А - атрезія хоан; R - затримка психомоторного розвитку (олігофренія); G - гіпоплазія геніталій та аномалії сечостатевої системи; Е - дефекти розвитку вуха.

Вади розвитку, які входять до CHARGE-асоціації (за Jacques E. Leclerc та Blair Fearon):

1.Окуло-пальпебральні дефекти (80-90%): Колобоми (повік, райдужки, увеального тракту, сітківки, диску зорового нерва; частіше - білатеральні); Мікроофтальмія; Стеноз слізно-носової протоки;

2.Серцево-судинна система (75-80%): Дефекти перегородок шлуночків та передсердь; Відкрита артеріальна протока; Тетрада Фалло; Стеноз легеневої артерії;

3.Центральна нервова система: Затримка розумового розвитку; Мікроцефалія; Епілепсія; Аріненцефалія; Енцефалоцеле; Вади розвитку спинного мозку та хребта; Гідроцефалія та ін.

4.Сечостатева система (75%): Крипторхізм; Мікропеніс; Гіпоспадії; Аномалії нирок;

5.Дефекти вуха (90%): Деформації вушної мушлі; Глухота (нейросенсорна та кондуктивна); Стенози слухового проходу та ін.

Інші аномалії, які описані при CHARGE- асоціації (за J.E.Leclerc та B.Fearon): Мікрогнатія (в т.ч.Робена), параліч лицевого нерва, розщелини обличчя, олігодонтія, омфалоцеле, діафрагмальна кила, готичне піднебіння, вади розвитку пальців, передпліч, страбізм, сколіоз, вертебральні деформації, блефарофімоз, назальна епідермоїдна кіста, гемангіома обличчя, нориці 1-ї та 2-ї зябрової дуги, ларингомаляція, воронкоподібна деформація грудної клітки, стеноз воротаря, атрезія ануса.

Синдром CHARGE діагностують при наявності 3-4 специфічних ознак або двох великих та трьох малих критеріїв.

До рідкісних патологічних станів відносяться: кволе смоктання; глоткову недостатність; синдром Ді-Джорджи; аутизм; дефіцит СТГ.

 

Перинатальна або рання дитяча смертність (до 6 міс життя), яка спостерігається у половини хворих, корелює з найбільш важкими вродженими аномаліями, включаючи двобічну атрезію хоан та ВВС. Вади розвитку можуть бути настільки важкі, що новонароджені помирають від дихальної недостатності, стійкої гіпокальціємії або ВВС. Значима причина смертності та захворюваності – гастроезофагеальний рефлюкс. Часто бувають проблеми ковтання, що може призводити до аспіраційної пневмонії; 50% підлітків та дорослих потребують встановлення гастростомічної трубки. Різка затримка росту стається за перші 6 міс життя, що іноді пов`язано із дефіцитом СТГ. У частини пацієнтів затримка статевої зрілості. Також спостерігаються імунна недостатність та часті інфекції судин. Аномалії вуха можуть призводити до хронічного серозного отиту та втрати слуху. Поширені аномалії дихальних шляхів призводять до порушень дихання. У більшості пацієнтів із синдромом CHARGE виявляють поведінкові аномалії, які часто поглиблюються слабким зором та слухом. Множинні аномалії черепа викликають парез мімічних м`язів, розлади смоктання та ковтання та нейросенсорну туговухість.

Диференційна діагностика проводиться із  синдромом Abruzzo-Erickson, синдромом BOR синдромом Joubert, синдромом Kallmann, синдромом Kabuki, renal coloboma синдромом, VAСTER/VATER-асоціацією, велокардіофаціальним синдромом, синдромом Вольфа-Хіршхорна, 22q11.2 deletion синдромом, трисоміями 13 та 18 хромосом, 5q11.2 microdeletion syndrome та ін.

Антенатальна діагностика передбачає виявлення ультразвуком у 2-му триместрі багатоводдя та ВВР ЦНС, ВВС, та ВВР СВШ. При підозрі у дитини синдрому CHARGE, слід ретельно обстежити дитину для виключення можливої атрезії або стенозу хоан, ВВС, аномалій ЦНС, нирок, втрати слуху та труднощів з ковтанням. Надання допомоги включає хірургічну корекцію ВВР та ретельний догляд. Важливою складовою спостереження є динамічна оцінка стану. При можливості тестування мутацій в гені CHD7, у 50% пацієнтів може бути встановлений молекулярний діагноз.

Біля 97% синдрому CHARGE – наслідок домінантних мутацій з низьким ризиком повторення у батьків. Можливий 1-2% ризику статевого мозаїцизму. Якщо у хворого виявлена мутація в гені CHD7  та обоє батьків негативні по цій мутації, ризик повторення для майбутніх нащадків становить менше 5%. Хворий має 50% ризику повторення у нащадків. В спорадичних випадках ризик народження хворої дитини становить менше 1%.

Дитина із синдромом CHARGE потребує багатодисциплінарного підходу (залучення дієтологів, гастроентерологів, ендокринологів, кардіологів, хірургів), корекції та послуг патології зору та слуху (напр. імпланти); фізіотерапії; логопедичної корекції, психологічного консультування та психотерапії поведінки.