Пренатальний вплив алкоголю на нейророзвиток

Пренатальний вплив алкоголю на нейророзвиток:

як страждають навчання, мислення та поведінка?

доц.Ластівка І.В.

 

Нейророзвиток та ФАСП

Під розвитком розуміють зміни в ході часу, -  як дитина росте та змінюється від періоду новонародженості до дорослого віку. Нейророзвиток - це ті зміни з часом, що мають стосунок до мозку та інших частин нервової системи. Під нейророзвитком розуміємо моторику, мову, мислення та навчання, які об'єднуються терміном «пізнання», а також соціальний розвиток та поведінку. Всі ці сфери залежать від функціонування мозку. Пренатальний вплив алкоголю може змінити нормальний процес росту і розвитку мозку.

Важливо розуміти, як алкоголь впливає на нейророзвиток, оскільки діти з ФАСП можуть мати проблеми, що відображаються на навчанні та поведінці.

Через ці проблеми люди можуть неправильно розуміти те, що робить дитина. Наприклад, діти з ФАСП можуть поводитися, як молодші за свій реальний вік і не відповідати очікуванням, що їх зазвичай мають від дітей такого віку. Або ж вони можуть не йти на співпрацю в тій мірі, як більшість дітей.

Проблеми з моторикою

Моторні навички та розвиток моторики - це часто перше, що привертає увагу. Проблеми з моторикою можуть бути у немовлят, а також продовжуватись протягом усього дитинства, а також і в дорослому віці. До таких проблем належать: низький тонус м'язів та зниження сили при захопленні предметів; погано розвинена загальна моторика; затримка розвитку дрібної моторики; проблеми із зорово-моторною координацією. До інших проблем з моторикою належать: труднощі з рівновагою; тремор; неправильна хода; труднощі з встановленням ведучої руки.

Важливо, щоб дитина займалася якимись фізичними вправами чи видом спорту. Дозвольте дитині обирати, що їй до смаку.

 

Пізнавальна функція

Діти з ФАСП часто мають когнітивну недостатність внаслідок впливу алкоголю на їх мозок. «Когніція» або «пізнання» - це термін, що позначає вищі розумові процеси, за допомогою яких люди вчаться, вирішують задачі та складають плани на майбутнє. Когнітивна недостатність - це певна слабкість, що утруднює для дитини виконання цих важливих речей на тому рівні, на якому їх виконують інші діти того ж віку. Один із найпоширеніших способів виміряти пізнавальні здібності - це тест на інтелектуальні здібності (відомий під назвою «тест IQ»), за допомогою якого оцінюють інтелект. Крім того, часто проводиться оцінка також і щоденних адаптивних здібностей дитини. У дитина, яка набирає менше певної кількості балів на тесті інтелектуальних здібностей (тесті ІQ) та має проблеми зі щоденними навичками, може бути когнітивна недостатність. Когнітивна недостатність може бути «глобальною», якщо існує відставання у багатьох сферах, або ж «специфічною», де у одній сфері відставання більше, ніж у інших.

Тест ІQ використовується для оцінки рівня пізнавального розвитку дитини (її «розумового віку»). Отриманий результат порівнюється з результатами інших дітей того ж віку. У «середньостатистичної» людини бал IQ буде 100. Бал нижче 70 означає, що у людини є когнітивна недостатність.

 

Вплив алкоголю на пізнавальну сферу

При ФАСП внаслідок зловживання матір'ю алкоголем, рівень інтелектуальних здібностей дитини може коливатися від важкої інтелектуальної недостатності до досить високого рівня функціонування. Середній інтелектуальний рівень дітей з повним ФАС, зазвичай, знаходиться в діапазоні від пограничної до легкої інтелектуальної недостатності, однак частина дітей є більш ураженими і мають нижчий рівень IQ.

Особи з ФАС мають найважчі ураження. Часто у них є загальна проблема з інтелектуальними здібностями та успішністю. Ці труднощі виявляються у неспроможності дитини вчитися у тому темпі, що й інші діти. Вони також призводять до поганої успішності дитини в школі і погіршують здатність «справлятися» з життям поза школою.

Специфічні проблеми у пізнавальній та поведінковій сферах:

               Візуально-просторові навички

                Увага

                Пам'ять

                Виконавчі функції

                Мова

Візуально-просторові навички

Візуально-просторова функція включає сприйняття, оцінку та зберігання образів та символів, а також орієнтацію у просторі та розуміння місця знаходження. Ці навички необхідні для визначення форми, розуміння зразків та взаємного розташування у просторі. Сюди також належить розуміння понять «ліве», «праве» стосовно себе та інших предметів. Візуально-просторові навички також впливають на візуальну пам'ять. Візуальна пам'ять відповідає за зберігання образів у пам'яті, розпізнавання символів, читання та використання «ментальних образів».

Особа з дефіцитом у візуально-просторовій сфері може мати наслідки:

               Важко згадати візуальну інформацію

                Важко дається математика або читання

                Проблеми з письмом

                Важко зрозуміти вираз обличчя

                Не мсже виділити один рядок з тексту під час читання

                Важко користуватися окремим листком для відповідей

                Проблематично користуватися безпровідною комп'ютерною мишкою

                Важко переписувати з дошки

                Важко оцінити відстань

Увага

Увага - це одна з фундаментальних когнітивних навичок. Проблеми з увагою впливають на навчання, пам'ять та поведінку. І хоча це настільки важлива навичка, й усі вважають, що знають, що таке «увага», значення цього терміну важко описати. Це відбувається тому, що увага складається з низки елементів: помітити; застосувати саморегуляцію; зосередити; утримати; засвоїти; переключити.

У ході досліджень було виявлено, що пренатальний вплив алкоголю має згубні наслідки для багатьох елементів уваги. Три найбільш проблемні елементи при ФАСП - це саморегуляція,

засвоєння та переключення уваги.        

 

ФАС та синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ).

Проблемні сфери для дітей зі СДУГ:

                Зосередження уваги

                Стримування імпульсивної реакції

                Вищий рівень активності

                Поведінкові проблеми

Проблемні сфери для уражених алкоголем дітей:

-                Вивчення інформації (засвоєння)

-                Гнучкий підхід до вирішення задач Повільніший процес обробки інформації

-                Менша ефективність обробки візуальної інформації

Пам'ять

Алкоголь згубно впливає на пам'ять. Пам'ять формується в результаті узгодженого застосування кількох навичок: відчуття, уваги, засвоєння, згадування. Внаслідок пренатального впливу алкоголю може страждати будь-яка з цих сфер.

Коли дитина має проблеми з пам`яттю, їй важко відтворювати інформацію з памяті та утримувати в пам`яті кілька різних ідей чи процесів одночасно.

Виконавча функція

Виконавча функція у роботі мозку відіграє роль розсудливого «дорослого» і відповідає за координацію пам'яті, організації та планування. Це навичка «вищого» порядку і залежить від інших навичок та здібностей, таких як пам'ять, сприйняття та саморегуляція.

За виконавчу функцію відповідає передня частина нашого мозку (лобні долі), яка надсилає нам сигнали, що слід контролювати власні емоції та:

                Спланувати підхід та вибрати необхідні засоби та методи

                Діяти згідно плану

                Не відволікатися від завдання та перевіряти прогрес

                Слідкувати за ходом виконання

                Оцінити це виконання, проаналізувавши весь процес та результат

Ця частина мозку розвивається найдовше. Її розвиток починається в ранньому дитинстві та завершується після двадцяти років. Пренатальний вплив алкоголю може затримати та/або  не дозволити розвиток зрілої виконавчої функції.

Дефіцити виконавчої функції впливають на навчання. Коли діти мають затримку розвитку виконавчої функції, їм важко контролювати власні емоційні реакції. Вони також схильні мати більше проблем з навчанням.

Дефіцити у сфері організації та планування є наслідком проблем з виконавчою функцією. Учні з ФАС/чФАС можуть бути неорганізовані. Вашій дитині знадобиться багато підтримки та допомоги, щоб організуватися та знати, що потрібно робити, коли і як.

 Проблем і у мовній сфері

Хоча мова та мовний розвиток уражаються алкоголем менше, ніж інші сфери, особи з когнітивними проблемами часто мають також проблеми у мовній сфері. Інколи діти, що зазнали впливу алкоголю, мають проблеми зі словниковим запасом, вільністю мовлення та загальною здатністю ефективно спілкуватися.

 

Література:

1.            Посібник для батьків, опікунів, вчителів, психологів та лікарів. – Львів, 2016.

Адаптовано із "Understanding FASD and Advocating for Children: A Guide for Caregivers", prepared by, Claire D. Coles, Julie A. Kable, Elies Taddeo. Видання посібника українською мовою здійснено за підтримки міжнародного благодійного фонду «ОМНІ-мережа для дітей»